Információk vállalkozók számára

 

 

 

Munkavégzés

A munkát végző vállalkozó köteles mindennemű, a síremlék részben vagy egészben történő szerkezeti módosítását jelentő munkát és egyéb építési munkát, valamint amennyiben alvállalkozót vesz igénybe a fenti munkavégzésekre, úgy az alvállalkozó megnevezését is legkésőbb a munkavégzés megkezdése előtt 3 munkanappal korábban igazolható módon bejelenteni az Üzemeltetőnek. A bejelentés az alábbi engedélyekkel lehetséges:

építési engedély

bontási engedély, bontási engedély temetéshez

járdaépítési engedély

sírtisztítási engedély

A sírtisztításra ugyanez a szabály vonatkozik, a munkavégzés előtt 3 munkanappal bejelenteni köteles. Emellett a sírtisztítás során tilos a környezetkárosító anyagok használata, a felhasznált anyagokról a vállalkozó nyilatkozni köteles.

 

Temetkezés rendje

A hagyományos sírhelyekre építhető felépítmény engedélyezett méretei az újonnan kialakított parcellákban.

betonjárda maximum 2,90 m hosszú és 1,70 m széles

keret 2,20 - 2,30 m hosszú, 1 - 1,5 m széles és 0,35 m magas (járdaszinttől)

emlék magassága maximum (keretmagassággal együtt) 1,50 m

 

Behajtás és közlekedés

A temetőbe járművel behajtani engedéllyel és díjfizetés után lehet.

A behajtási engedély rendszámra szól és nem átruházható.

Az engedélyezett időtartamok: a behajtási engedély, valamint a behajtásért fizetendő díj 1 alkalomra, 6 hónapra (január 1-től június 30-ig, vagy július 1-től december 31-ig), továbbá 1 naptári évre szólhat.

 

Behajtási díjak vállalkozásszerűen munkát végzők számára

 

1 alkalomra szóló engedély személygépjármű és vontatvány (pl. utánfutó), kishaszon-, tehergépjármű

900 Ft

6 hónapra szóló engedély személygépjármű vontatvánnyal (pl. utánfutó), kishaszon-, tehergépjármű

62 230 Ft

1 évre szóló engedély személygépjármű vontatvánnyal (pl. utánfutó), kishaszon-, tehergépjármű

124 460 Ft

 

Temetési ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

temetés megrendelése

rátemetési/melléhelyezési nyilatkozat

temetési ügyintézési adatlap

 

Temető területén végzett munkálatok szükséges dokumentumok:

működési engedély

külső vállalkozás által végzett szakipari nyilatkozata

sírtisztításhoz javasolt szerek listája

 

Pécsi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Temetőszabályzat